25 January, 2016

Aerospace Company Hydroforming Sheet metal forming

Quintus Technologies i Västerås är utvalt bland hundratals sökande företag att ta emot utvecklingsstöd från Vinnova inom utlysningen "Innovationsprojekt i företag". Totalt är det 96 företag som får stöd inom programmet.

Vi kan nu lägga nödvändiga forskningsresurser för utveckling av tillverkningsmetoder avsedda för nästa generation av civila flygplan, berättar Sture Olsson, ansvarig för affärsutveckling för plåtformningsprodukter inom Quintus Technologies.